MENÜ
Antalya 22°
Gün Haber
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Antalya'da 8 milyon 698 bin liraya satılık maden ocağı
Antalya
1 Ağustos 2020 Cumartesi 15:06

Antalya'da 8 milyon 698 bin liraya satılık maden ocağı

Kumluca İcra Dairesi, Antalya ili Kumluca İlçesi Belen Köyü'nde bulunan maden ocağını satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli  8 milyon 698 bin 722 TL olarak belirlendi. 

Kumluca İcra Dairesi, Antalya ili Kumluca İlçesi Belen Köyü'nde bulunan maden ocağını 8 milyon 698 bin 722 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 21 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. KUMLUCA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kumluca İlçe, Antalya ili Kumluca İlçesi Belen Köyü Erişim No: 3289688 Sicil No: 82603 Ruhsat Safhası: İşletme Ruhsat Grubu ve Maden Cinsi: 11-A Grubu Kalker Ruhsat Alanı: 99.1 Hektar İşletme İzin Alanı: 2.08 Hektar(20844m2) Ruhsat Yürürlük Tarihi: 11/03/2013 Ruhsat Süre Bitiş Tarihi: 13/03/2023 Ruhsat Durumu : Normal, Yürüyor İşletme İzin Tarihi: 10/11/2015 Ruhsat Sahibinin Ünvanı: Can-Sen Mad. Hzr. Bet. İnş. Tar. Em Oto Taş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti Antalya İli, Kumluca İlçesi, Belen köyü hudutları dahilinde kalan Can-Sen Maden Ltd. Şti. adına kayıtlı Sicil: 82603 ruhsat numaralı 11-A grubu kalker madeni ocağını 24.10.2016 tarihinde söz konusu saha p24b3 paftasında olup, belen köyü mevkiindedir. Maden işleri Genel Müdürlüğü sorgulamasında 11.03.2013 tarihinde Arama Ruhsatından işletme ruhsatına geçtiği ve keşif tarihi olan 18.01.2019 tarihinde kalker ocağının faal olmadığı görülmüştür. 6592 sayılı kanunla değişik 3213 maden kanunun 7 maddesi gereği alınması zorunlu olan , ÇED , mülkiyet izni , devlet ormanı (6831 sayılı orman kanununun 16 maddesi uygulama yönetmeliği) Mera izni; 4342 sayılı mera kanunun 14 maddesi, özel mülkiyet vb. GSM izni kapsamında yer alan iş yeri açma ve çalışma izni alınmıştır. Bu izinlerin alınması ile 10.11.2015 tarihinden başlamak üzere 8 yıl süreli MİGEM'ce işletme izni verilmiştir.ortalama yıllık üretim 400000 ton olarak bildirilmiştir. Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen işletme projesinde rezevr durumu hesaplanması:Rezerv= Alan*Ortalama Yükseklik*Yoğunluk*Verim olarak ton cinsinden rezerv bulunur.Ruhsat Sahası: 99.10 hektar işletme Sahası: 2.08 hektar(20844 metrekare) İşletme projesinde belirtildiği gibi, işletme izin alanı olarak talep edilen sahanın tamamı görünür rezerv sahası olmaktadır. Görünür rezerv sınırı işletme izin alanının dışında da devam etmektedir. İşletme alanı rezervi= Yaklaşık en* Yaklaşık boy* Ortalama yüksekliktir.Buna göre görünür rezerv= 235 m * 106 m * 74 m = 1.843.340 m3 tür.Mevcut talep edilen işletme alanı rezerv alanı 2,08 hektardır. İşletme izin alanında en düşük nokta ile en yüksek nokta arasındaki kot farkı ortalama 74 metredir. Sahada topografik eğim yaklaşık 35-40 derece, Kuzey-Güney yönünde ortalama uzunluk 235 metre, Batı-Doğu ortalama genişlik 106 metredir. Kot farkı 74 metre ve kesit üçgen olarak alındığında kütle hacmininin 1.843.340 m3 olacağı hesaplanmıştır. İşletme esnasında yapılacak kademeli çalışmadan aynı şeç açısı 75 derece alındığında belli bir miktar malzeme kademe topuğu (yaklaşık %20) olarak bırakılacağından işletilebilir malzeme miktarının yaklaşık 1,5 milyon m3 olacağı belirlenmiştir. İşletme aşamasında gerek örtü malzemelerinden doğacak dekapaj, gerekse zemin kayaları içerisinde tektonik nedenlerden dolayı oluşmuş ezik zonlar nedeniyle agregada kullanılmayacak zaiyat malzemesi çıkacaktır. %10-%15 civarında olacağı tahmin edilen bu malzemeler dolgu işlemlerinde alt temel malzemesi olarak kullanılacağından sahadaki faaliyette zaiyat olamayacaktır. Bu durumda işletme alanı içerisinde kalan rezerv toplam olarak 1,84 milyon m3 olacaktır.İşletme izin alanlı ve işletme ruhsat alanının 81,03 hektarlık bölümünün tamamı görünür rezerv sahası olmaktadır.Görünür Rezerv Alanı Rezervi = Yaklaşık En * Yaklaşık Boy * Ortalama Yüksekliktir.Ortalama eni 575 m * Ortalama Boyu 1410 m * Ortalama Yüksekliği 102 m = 82.696.500 m3 miktarında görünür rezerv vardır.Kalker sahasına ait kıymet takdir değer tespiti işletme sahası olan 2.08 hektar(20844 m2) mümkün rezerv hesabına göre yapılmıştır. Yoksa ruhsat sahası olan: 99.10 hektara göre yapılmamıştır. İşletme izin alanı rezervi = Şamyaxım Eh * Yaklaşık Boy * Ortalama yükselik * Sahadaki Kalkeri Yoğunluğu 'dur.İşletme rezerv alanı rezervi = 235 * 106 * 74 * 2.6 g/cm3 = 4.792.684 tondur,Bu miktarın %55 i mıcır olarak düşünüldüğünde;3 tl* 2.635.976 ton mıcır = 7.907929 tl'dir. Satış bedeli 7907929 TL ekonomik değer olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan her ne kadar işletme izin alanı kadar rezerv hesabı değer tespiti yapılmış olsa da ruhsat alanının (99,10 ha) tamamı da başlı başına bir diğer teşkil etmektedir. Dolayısıyla ruhsat alanının işletme izin alanının dışında da devamı olduğundan işletme izin alanının genişletilmesi durumunda izin alındığı takdirde çalışılması mümkün olup ruhsat buluculuk hakkı olan yaklaşık %10 olduğu düşünülürse; (7.907.929 TL * 0,1 = 790793 tl) toplam: 7.709.929 tl + 790.793 tl = 8698722 dir.
Kıymeti : 8.698.722,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/10/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KUMLUCA BELEDİYESİ MEZAT SALONU Temel Eğitim Mah. Okul Sk. No:8 Kumluca Antalya

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. Artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatiş.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, aşağıda belirtilen oranda KDV ' nin ve Damga vergisi, ruhsat bedeli, Ruhsat harç ile teslim masrafları vs tüm tutarların alıcıya ait olacağı, İhaleye katılmak isteyen taliplilerin 3213 sayılı Maden Kanununun 43/2. Maddesi hükmü “ Maden İşletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lazımdır.Talip bu şartları haiz bulunduğunu; Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder.İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar “ hükmü gereğince T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınacak belgenin satıştan önce dosyaya ibrazının zorunlu olduğu, aksi takdirde ihaleye katılamayacakları; İcra/İflas yoluyla devirlerde, ruhsata ait geçmişe yönelik olarak eksik olan tüm mali yükümlülüklerin (Devlet hakları, İdari Para Cezaları vs. ödenmesi gereken bütün mali yükümlülükler) ruhsatı devralana tamamlattırılacağı (Maden Yönetmeliği - Madde 84/3); Maden Ruhsatlarının 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili maddeleri gereği ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken bazı vecibelerin yerine getirilmemesi İptal edilmesi veya Ruhsat Sahibi Tarafından terk edilmesi halinde iptal veya terk edilen maden ruhsatlarının icraen satışı gerçekleşmiş olsa dahi ihale alıcısı adına tescilinin yapılamayacağı ve satışa iştirak edecekler ilanı, şartnameyi, MİGEM yazılarını görmüş (münderecatını kabul etmiş) varsa vecibelerle birlikte kabul etmiş sayılacağı; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği teminat ve satış bedelinin Vakıf Bankası A.Ş.nin Kumluca Şubesi nezdindeki TR39 0001 5001 5800 7297 1157 25 nolu hesap numarasına yatırılabileceği, ihale fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları,

7- Ruhsatın satışının yapılması halinde ruhsat için ödenmesi gereken tüm mali yükümlülüklerin tamamlanması gerekmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde geçmişe yönelik olarak tüm eksikler ruhsatı devralana tamamlattırılacaktır. (Maden Yönetmeliği -madde 84/3)

8-Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununun ilgili maddeleri gereği iptal veya terk edilmeleri halinde Devlete intikal etmektedir. İptal veya terk edilen maden ruhsatlarının satışı ve satış sonrası ihale alıcısna tescili söz konusu olmamaktadır, hükümleri ve şartları ilan olunur.

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2020 Gün Haber